1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

Úspěšná mezinárodní konference na půdě 1. LF UK: Society for Research on Nicotine and Tobacco Europe

Pod záštitou děkana 1. LF UK prof. MUDr. Aleksiho Šeda, DrSc., proběhla 8. až 10. 9. 2016 v několika posluchárnách Purkyňova ústavu 1. LF UK včetně hlavního sálu 17. konference evropské Společnosti pro výzkum nikotinu a tabáku (Society for Research on Nicotine and Tobacco, www.srnt.org). Konferenci podpořila také ČLS JEP, ČLK a Magistrát hlavního města Prahy. Z 1. LF UK ji zajišťovala dvě pracoviště: Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky a Ústav hygieny a epidemiologie ve spolupráci se Společností pro léčbu závislosti na tabáku. 

64626Této mezinárodní konference se zúčastnilo na 200 delegátů z celého světa - z většiny evropských zemí, USA, Kanady, Austrálie, Nového Zélandu, Brazílie a dalších. Mrzela nás jen malá účast místních lékařů - zaujatě vypadalo alespoň několik mediků. Program byl velmi kladně hodnocen - na vysoké úrovni byl především díky špičkovým hostům z celého světa a oceněna byla hlavní organizátorka a předsedkyně místního organizačního výboru MUDr. Alexandra Pánková. Také technické zabezpečení konference proběhlo bezchybně, poděkování patří agentuře Galén Symposion.   

Na webu konference www.srnt-e2016.com můžete najít abstrakta a během několika týdnů i prezentace.

Prof. MUDr. Eva Králíková, CSc.,
Centrum pro závislé na tabáku III. interní kliniky 1.LF UK a VFN,
Ústav hygieny a epidemiologie 1. LF UK a VFN a
předsedkyně Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku
jménem místního organizačního výboru konferenceZa obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 115 poslední aktualizace: zburi, 12.09.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít