1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova
vhejs| tisk | spravovat

155. PŘEHLED INFORMACÍ O EVROPSKÉM VÝZKUMU

Webináře k výzvám IMI2
o Kdy: 11.4.2016 - 29.4.2016
o Kde: Brusel (online webinář)
Od 11. 4. do 29. 4. 2016 bude společná technologická iniciativa 'Inovativní medicína' (IMI) organizovat webináře na jednotlivá témata nadcházející, v pořadí deváté výzvy IMI. Jeden z nich bude věnován také technickým záležitostem výzvy. Během webinářů budou prezentovat koordinátoři výzev z EFPIA (Evropská federace farmaceutických podniků a asociací) a bude zde také prostor pro dotazy a kontaktování potenciálních projektových partnerů. Přehled webinářů a registrační formuláře naleznete zde.

Seminář k zadávání zakázek v oblasti inovací ve zdravotním sektoru (PPI/PCP)
o Kdy: 11.5.2016 - 12.5.2016
o Kde: Brusel (Belgie)
Ve dnech 11. - 12. 5. 2016 pořádá Evropská komise (DG Connect) společně s projektem EPP eHealth seminář pro zainteresované subjekty s cílem prozkoumat možnosti zakázek pro inovace v oblasti zdraví financovaných z rozpočtu EU. V první části akce se budou účastníci věnovat výzvám a příležitostem zakázek v oblasti inovací (PPI/PCP) a druhá část bude zaměřena na praktickou stránku věci. Další informace a registrační formulář naleznete zde.

Partnerská burza k výzvám v oblasti zdraví/vzácných onemocnění
o Kdy: 12.5.2016 - 13.5.2016
o Kde: Oslo (Norsko)
Ve dnech 12. - 13. 5. 2016 organizuje v Oslu Norská rada pro výzkum partnerskou burzu k nadcházejícím výzvám pro oblast programu Horizont 2020 Společenské výzvy 1- Zdraví, demografická změna a dobré životní podmínky, které se zaměřují na vzácné onemocnění (rare diseases). Cílem je podpořit potenciální žadatele, umožnit vytváření konsorcií a poskytnout informace ohledně výzev. Registrace probíhá do 25. 4. 2016. Další informace naleznete zde.

AAL Fórum 2016
o Kdy: 26.9.2016 - 28.9.2016
o Kde: St. Gallen (Švýcarsko)
Ve dnech 26 .- 28. září 2016 se v St. Gallen ve Švýcarsku uskuteční výroční fórum programu Ambient Assisted Living (AAL). Letošní ročník nese název ‚Ageing well with technology - Innovations ready for breakthrough' - nápady na nové technologické produkty pro aktivní stárnutí, které AAL Program propaguje a podporuje jejich cestu na trh. Událost představuje pro zainteresovanou veřejnost a investory možnost navázání kontaktů a nalezení nových produktů a služeb s tržním potenciálem.
Více informací je k dispozici na tomto odkazu.

Záznam z akce: otevření White Rose Office v Bruselu
Kancelář CZELO se v pátek 8. dubna 2016 zúčastnila slavnostního otevření kanceláře White Rose Office v Bruselu, která zastupuje britské univerzity z Leedsu, Sheffieldu a Yorku a kde byly představeny oblasti výzkumu univerzit s potenciálem pro evropskou spolupráci - Udržitelnost, Zabezpečení produkce potravin a Zdraví. Záznam z akce naleznete zde.


Za obsah této stránky odpovídá: MICEP. počet zobrazení: 260 poslední aktualizace: vhejs, 28.04.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít