1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

1. LF UK v Praze otevře první lednovou sobotu své dveře veřejnosti

Zájemci o studium všeobecného a zubního lékařství i nelékařských oborů mohou v sobotu 9. ledna 2016 od 10.00 do 13.00 navštívit 1. lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Dovědí se podrobnosti o fakultě a oborech, které zde lze v akademickém roce 2016/2017 studovat, o podmínkách přijetí ke studiu i o průběhu přijímacího řízení. Získají také řadu dalších užitečných informací včetně poznatků o studentském životě.

58592

Kromě přednášek a prezentací budou mít návštěvníci příležitost podívat se na vybraná pracoviště fakulty a v mnoha z nich si i sami vyzkoušet různé učební pomůcky simulující reálné situace. Ve výjimečně otevřeném Anatomickém a Stomatologickém muzeu si budou moci prohlédnout jedinečné exponáty. Pro zájemce o vědu a výzkum je mimo jiné připravena návštěva nového Centra pokročilého preklinického zobrazování, které je vybaveno moderními přístroji pro sledování organismů malých laboratorních zvířat.

Podrobnosti o Dni otevřených dveří 1. LF UK jsou k dispozici na:

http://www.lf1.cuni.cz/den-otevrenych-dveri-1-lf-uk


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 367 poslední aktualizace: zburi, 04.01.2016
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít