1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy Univerzita Karlova

Oddělení komunikace

Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Ing. Jana Tlapáková (vedoucí)

mobil: 725 826 430/224 964 337
BcA. Olga Pokorná
tel: 224 964 640
RNDr. Marie Fialová
tel: 224 964 406
MgA. Zuzana Burianová

tel: 224 964 620


Folia Biologica
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
Prof. MUDr. Karel Smetana, DrSc.
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Prague Medical Report
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Acta Universitatis Carolinae
Kateřinská 32, 121 08 Praha 2
MUDr. Kateřina Jandová, Ph.D.
tel: 224 96 8481
Mgr. Jiří Frühauf
Mgr. Lucie Šulcová
tel: 224 964 570
fax: 224 964 574

Akademický klub 1. LF
Faustův dům,
Karlovo nám. 40, 120 00 Praha 2
Michaela Šerá-Čuteková
tel: 224 963 286

 

zburi| tisk | spravovat

1. lékařská fakulta Univerzity Karlovy spolupracuje na metodickém cvičení „Pražská 155“

V simulačním centru Fyziologického ústavu 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze začne v pátek 18. září 2015 třídenní metodické cvičení záchranářů z celé České republiky „Pražská 155“. Odborníci na jejich vzdělávání budou kromě přednášek a výměny zkušeností řešit vzorové úlohy včetně příkladů pedagogické práce s využitím pacientských simulátorů – tzv. umělých pacientů, uvedl MUDr. Mikuláš Mlček, Ph.D., z Fyziologického ústavu 1. LF UK.

56253

„Pacientské simulátory jsou sofistikované figuríny řízené počítačem, které umožňují velmi bezpečně, a přitom realisticky trénovat zdravotnické dovednosti. Imitují dech, puls, srdeční aktivitu a další funkce lidského těla, lze k nim připojit lékařské přístroje i provádět léčebné zákroky, na něž umělí pacienti reagují. Tomu odpovídá i cena v řádů stovek tisíc až miliónů korun. Simulace umožňují, aby modelová klinická situace byla věrná, postupovala v reálném čase a v realistickém prostředí. Ale také je možné scénu kdykoliv zastavit, důležité momenty vysvětlit nebo opakovaně natrénovat,“ popisuje dr. Mlček. Připomíná, že simulační centrum patří k nejlépe vybaveným učebnám svého druhu v ČR a ročně jím projde na 700 studentů medicíny, kteří se na simulátorech učí zvládat nejrůznější akutní situace, do nichž se nemocný může dostat.

„Naše fakulta si velmi cení spolupráce se Zdravotnickou záchrannou službou hl. m. Prahy. Ochotně proto poskytneme zkušené pedagogy, neboť si vážíme úsilí i elánu, které záchranáři do svého vzdělávání a zdokonalování dokážou vložit,“ uvedl proděkan 1. LF UK prof. MUDr. Otomar Kittnar, CSc., MBA.

Cvičení Pražská 155 je zaměřeno na využití metodiky zážitkové výuky. Posádky záchranných služeb zasahují u realisticky simulovaných případů akutních situací, jako jsou například hromadné neštěstí, pád z výšky, srdeční příhoda, nečekané úmrtí. „Jejich zákrok skrytě sledují odborní školitelé, a ihned po zásahu s nimi diskutují o správných i chybných krocích. Tento způsob výuky zdravotnického personálu je v zahraničí běžný, ale pro svou náročnost a malou tradici je u nás zatím ojedinělý,“ uvedl dr. Mlček. Doplnil, že cílem akce je rozšíření této metodiky a podpora vzdělavatelů, kteří by chtěli zážitkovou výuku používat.

Akce Pražská 155 se koná již čtvrtým rokem. Je určena pro výjezdové skupiny rychlé zdravotnické pomoci z celé ČR a SR. Cílem cvičení je především výměna zkušeností a příprava na situace, které záchranáři nezažívají každý den. Na jeho přípravě a organizaci se podílejí jednotlivé složky Integrovaného záchranného systému, příspěvkové organizace a neziskové i komerční subjekty. Cvičení získalo mezi odbornou veřejností prestiž a reputaci. (http://www.tisen.tv/2014/09/video-prazska-155/).


Za obsah této stránky odpovídá: Oddělení komunikace . počet zobrazení: 971 poslední aktualizace: zburi, 17.09.2015
Hodnocení: Kliknutím na tento odkaz upozorníte autora, že jeho článek už zřejmě není aktuální.
zavřít